Rådgivning om läkemedel

iApotek.se har ingen medicinsk rådgivning eller farmaceutisk, utan vi är enbart återförsäljare för receptfria läkemedel och välkända varumärken och produkter för hälsa och välbefinnande. Den information som du finner på apotek365.se om enskilda produkter har vi fått ifrån produkttillverkarna eller FASS som drivs av Läkemedelsindustriföreningens branschorganisation (LIF).

Därför hänvisar vi all rådgivning till nedanstående informationskällor.


Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen är en statlig tjänst som ger oberoende rådgivning om alla läkemedel, både dom som är receptfria och dom som är receptbelagda. Där kan du få svar på frågor om hur läkemedel fungerar, hur du ska ta dem och hur du ska förvara dem. Nedan ser du läkemedelsupplysningens öppettider och kontaktinformation:

Telefon: 0771 - 46 70 10
Öppettider: helgfria vardagar kl 08-20
Hemsida: www.lakemedelsverket.se/lmu


1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård, och erbjuder både sjukvårdsrådgivning, information och inspiration.

Telefon: 1177
Hemsida: www.1177.se


FASS

FASS är en tjänst som drivs av Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF), en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Medlemmarna i föreningen står för ca 80% av den totala försäljningen av läkemedel i Sverige.

På FASS hemsida finns information för de flesta läkemedel som säljs av Apomera. Informationen omfattar bland annat bipacksedlar, produktresumé, användarinformation och doseringsanvisningar.

Hemsida: www.fass.se

Giftinformationscentralen

För läkemedelsförgiftning och akuta situationer uppmanas kontakt med Giftinformationscentralen:

Telefon (akuta situationer): 112
Telefon (mindre brådskande): 08 - 33 12 31

Hemsida: www.giftinformationscentralen.se