Kommunike årsstämma i iApotek Int AB

Vid årsstämma den 19 maj 2021 i iApotek Int AB fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ledamöter. Till styrelsens ordförande tillfaller ytterligare 1,5 prisbasbelopp. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade omval av styrelseledamot Conny Palmkvist samt nyval av Peter Olausson, Annette Lahti,  Mirza Muhic  och Robert Katic
  • Robert Katic valdes till styrelseordförande för bolaget. Till revisor valdes LR Revision Falkenberg AB
  • LR Revision Flakenberg AB har meddelat bolaget att Roger Qvarnström, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-04-19.

Länk till pdf

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Vi använder cookies för att förbättra din erfarenhet på vår hemsida. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.