Pressmeddelanden

Lyckad Black Friday vecka med stark omsättning

Årets Black Friday bjöd återigen på en stark försäljning. Summerat på hela veckan kan vi konstatera en ökning av försäljningen jämfört med föregående år. Vi var väl förberedda och hade flera lyckade kampanjprodukter som slog väl ut i försäljningen. I år hade vi satsat lite extra på att bredda Black Friday produkterna på Apotek365 vilket gav ett positivt utfall då enbart den butiken ökade sin Black Friday-försäljning med nästan 35%. Tack vare att lönen inföll på måndagen istället för på fredagen så blev det en stark start på veckan som spred ut trycket jämnare över veckan jämfört med fjolårets enorma...

iApotek månadsrapport oktober 2019

Stockholm 2019-11-19 iApoteks omsättning för oktober månad uppgick till 4, 4 MSEK (3, 5 MSEK 2018) och landade därmed i linje med sommarens bättre försäljningsmånader. En tydlig vändning uppåt jämfört mot både augusti och september i år som historiskt sett är svagare månader försäljningsmässigt. Det fysiska apoteket ökade sin försäljning och vi ser även en fortsatt uppgång i e-handeln. Vi hoppas att detta kan vara en första signal på en uppåtgående trend som brukar inträffa desto närmare julhögtiderna vi kommer. Med lite drygt en vecka kvar till Black Friday och tills att den stora julhandeln sätter igång på allvar är...

Lägesuppdatering iApotek

Lägesuppdatering iApotek Stockholm 2019-10-02 Det har varit en händelserik och intensiv vår och sommar för alla verksamheter inom koncernen, den mest positiva utveckling- och tillväxttakt har Apotek365 stått för. Under månaderna juni till augusti ökade försäljningen av produkter genom Apotek365. se med över 130% jämfört med samma period föregående år. Vi har under det senaste halvåret satsat betydligt mer på marknadsföring vilket gjorde att försäljningen tog ordentligt fart under våren och att vi fick flera rekordmånader under sommaren. Apotek365 är den butik i koncernen som växer i snabbast takt och det varumärke som har störst potential att bli ett vinnande...

iApotek månadsrapport augusti 2019

iApotek månadsrapport augusti 2019 ON, SEP 18, 2019 10:44 CET Stockholm 2019-09-18 iApoteks omsättning för augusti månad uppgick till 3, 6 MSEK. En väntad minskning jämfört med sommarens starkaste försäljningsmånader. Båda dotterbolagen fortsätter att öka sin omsättning och visar på en fortsatt positiv utvecklingstakt jämfört med samma period föregående år. Den försäljningskanal som visade på störst framsteg i koncernen under augusti var Apotek365. se som ökade försäljningen med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år. Amazonförsäljningen har kommit igång och vi har under perioden haft flera leveranser till kunder i Tyskland. En positiv respons på ett för tillfället...

Flaggning - Förändring av ägarandel i iApotek Int AB

Flaggning - Förändring av ägarandel i iApotek Int AB FR, AUG 23, 2019 13:16 CET Stockholm 2019-08-23 Med anledning av genomförd emission i iApotek Int AB som nyligen registrerades hos Bolagsverket har RinaPharm AB:s röst- och kapitalandel i bolaget förändrats från 10, 94 procent till att idag 2019-08-23 uppgå till 27, 53 procent. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek....

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket MÅ, AUG 19, 2019 12:37 CET Stockholm 2019-08-19 Kvittningsemissionen som beslutades på extra bolagsstämma 2019-08-08 är nu registrerad hos Bolagsverket. För mer information, läs kommunike från 2019-08-08. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av...

iApotek månadsrapport juli 2019

iApotek månadsrapport juli 2019 TI, AUG 13, 2019 12:23 CET Stockholm 2019-08-13 iApotek slår på nytt sitt egna tidigare omsättningsrekord för en månad. Omsättningen för juli månad uppgick i koncernen till 4, 7 MSEK, vilket på årsbasis skulle motsvara en omsättning över 56 MSEK. Båda dotterbolagen i koncernen ökade försäljningen markant jämfört mot föregående år. Omsättningen inom e-handelsområdet ökade med ca 100 procent jämfört med samma period föregående år. Intensiv marknadsföring och nya försäljningskanaler har skapat en tillväxt med en konstant ökande kundbas. Med samma strategi och fokusområden som hittills hoppas vi kunna fortsätta denna utvecklingstakt även framöver. För mer...

Kommunike i iApotek Int AB

Kommunike i iApotek Int AB TO, AUG 08, 2019 15:53 CET Stockholm 2019-08-08 iApotek Int AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om riktad kvittningsemission beslutades i samband med betalning av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av PharmArt AB. Beslutet innebär att 3 678 402 aktier emitteras till kursen 1, 903. Aktiekapitalet ökar därigenom till 1 974 557, 1 kr. Teckningskursen för RhinaPharm (säljaren till PharmArt) har fastställts i enlighet med villkoren i det aktieöverlåtelseavtal som ligger till grund för förvärvet, där det föreskrivs att kursen för tilläggsköpeskillingsaktier ska bestämmas på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de trettio (30)...

iApotek månadsrapport Juni 2019

iApotek månadsrapport Juni 2019 TO, JUL 18, 2019 10:24 CET Efter föregående rekordmånad har även juni varit en stark månad för iApotek. Koncernens omsättningen i juni uppgick till 4, 1 MSEK. Dotterbolagen Eprix och PharmArt visar en fortsatt stark tillväxt. E-handeln ökade med 60% jämfört med samma period 2018. Med en aggressivare marknadsföring samt försäljning via nya kanaler som exempel Amazon når vi ut till en bredare publik, dels inom Sverige men även delar av Norden och Europa. Målsättningen är att fortsätta den positiva trenden och steg för steg öka tillväxttakten. // För mer information, kontakta bolaget på: VD, Conny...

iApotek Int AB: Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 2019-07-05 Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 augusti 2019 kl. 14. 00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 2 augusti 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 7352, 10390 Stockholm eller via e-post: ir@iapotek. se. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare...