Pressmeddelanden

Månadsrapport november

Stockholm 2019-12-17 iApoteks omsättning för november månad uppgick till 3, 9 MSEK (3, 3 MSEK 2018). En svag start på november och ett starkt Black Friday avslut på månaden gav oss ett utfall med ökad försäljning jämfört med föregående år. Black Friday och julhandeln kom igång senare detta år vilket förmodligen gjorde att november i sin helhet blev en lite lugnare månad. Julhandeln pågår för fullt och en stundande mellandagshandel som förhoppningsvis ska ge oss ett bra avslut på året. Nu har vi även påbörjat företagsintroduktion för vår nyanställda Digital Marketing Specialist. Om det vill sig väl kommer vi redan...

iApotek breddar organisationen och rekryterar Digital Marketing Specialist

Stockholm 2019-12-13 iApoteks dotterbolag Eprix rekryterar Digital Marketing Specialist. För att ta oss framåt i en snabbare takt ser vi det som ett naturligt steg att anställa en in-house specialist inom online marketing området. Vårt nya tillskott, som heter Jimmie Göransson, är en certifierad Google adwords och Google analytics användare med över 12 års erfarenhet. Hans kompetens sträcker sig även över områden som Microsoft ads (Bing ads) och marknadsföring via sociala medier som bland annat Facebook och Instagram samt webbdesign. Jimmie har en senior kompetensnivå inom Search Engine Marketing och vi är extremt glada att hela företaget får tillgång till...

Lyckad Black Friday vecka med stark omsättning

Årets Black Friday bjöd återigen på en stark försäljning. Summerat på hela veckan kan vi konstatera en ökning av försäljningen jämfört med föregående år. Vi var väl förberedda och hade flera lyckade kampanjprodukter som slog väl ut i försäljningen. I år hade vi satsat lite extra på att bredda Black Friday produkterna på Apotek365 vilket gav ett positivt utfall då enbart den butiken ökade sin Black Friday-försäljning med nästan 35%. Tack vare att lönen inföll på måndagen istället för på fredagen så blev det en stark start på veckan som spred ut trycket jämnare över veckan jämfört med fjolårets enorma...

iApotek månadsrapport oktober 2019

Stockholm 2019-11-19 iApoteks omsättning för oktober månad uppgick till 4, 4 MSEK (3, 5 MSEK 2018) och landade därmed i linje med sommarens bättre försäljningsmånader. En tydlig vändning uppåt jämfört mot både augusti och september i år som historiskt sett är svagare månader försäljningsmässigt. Det fysiska apoteket ökade sin försäljning och vi ser även en fortsatt uppgång i e-handeln. Vi hoppas att detta kan vara en första signal på en uppåtgående trend som brukar inträffa desto närmare julhögtiderna vi kommer. Med lite drygt en vecka kvar till Black Friday och tills att den stora julhandeln sätter igång på allvar är...

Lägesuppdatering iApotek

Lägesuppdatering iApotek Stockholm 2019-10-02 Det har varit en händelserik och intensiv vår och sommar för alla verksamheter inom koncernen, den mest positiva utveckling- och tillväxttakt har Apotek365 stått för. Under månaderna juni till augusti ökade försäljningen av produkter genom Apotek365. se med över 130% jämfört med samma period föregående år. Vi har under det senaste halvåret satsat betydligt mer på marknadsföring vilket gjorde att försäljningen tog ordentligt fart under våren och att vi fick flera rekordmånader under sommaren. Apotek365 är den butik i koncernen som växer i snabbast takt och det varumärke som har störst potential att bli ett vinnande...

iApotek månadsrapport augusti 2019

iApotek månadsrapport augusti 2019 ON, SEP 18, 2019 10:44 CET Stockholm 2019-09-18 iApoteks omsättning för augusti månad uppgick till 3, 6 MSEK. En väntad minskning jämfört med sommarens starkaste försäljningsmånader. Båda dotterbolagen fortsätter att öka sin omsättning och visar på en fortsatt positiv utvecklingstakt jämfört med samma period föregående år. Den försäljningskanal som visade på störst framsteg i koncernen under augusti var Apotek365. se som ökade försäljningen med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år. Amazonförsäljningen har kommit igång och vi har under perioden haft flera leveranser till kunder i Tyskland. En positiv respons på ett för tillfället...

Flaggning - Förändring av ägarandel i iApotek Int AB

Flaggning - Förändring av ägarandel i iApotek Int AB FR, AUG 23, 2019 13:16 CET Stockholm 2019-08-23 Med anledning av genomförd emission i iApotek Int AB som nyligen registrerades hos Bolagsverket har RinaPharm AB:s röst- och kapitalandel i bolaget förändrats från 10, 94 procent till att idag 2019-08-23 uppgå till 27, 53 procent. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek....

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket MÅ, AUG 19, 2019 12:37 CET Stockholm 2019-08-19 Kvittningsemissionen som beslutades på extra bolagsstämma 2019-08-08 är nu registrerad hos Bolagsverket. För mer information, läs kommunike från 2019-08-08. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av...

iApotek månadsrapport juli 2019

iApotek månadsrapport juli 2019 TI, AUG 13, 2019 12:23 CET Stockholm 2019-08-13 iApotek slår på nytt sitt egna tidigare omsättningsrekord för en månad. Omsättningen för juli månad uppgick i koncernen till 4, 7 MSEK, vilket på årsbasis skulle motsvara en omsättning över 56 MSEK. Båda dotterbolagen i koncernen ökade försäljningen markant jämfört mot föregående år. Omsättningen inom e-handelsområdet ökade med ca 100 procent jämfört med samma period föregående år. Intensiv marknadsföring och nya försäljningskanaler har skapat en tillväxt med en konstant ökande kundbas. Med samma strategi och fokusområden som hittills hoppas vi kunna fortsätta denna utvecklingstakt även framöver. För mer...

Kommunike i iApotek Int AB

Kommunike i iApotek Int AB TO, AUG 08, 2019 15:53 CET Stockholm 2019-08-08 iApotek Int AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om riktad kvittningsemission beslutades i samband med betalning av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av PharmArt AB. Beslutet innebär att 3 678 402 aktier emitteras till kursen 1, 903. Aktiekapitalet ökar därigenom till 1 974 557, 1 kr. Teckningskursen för RhinaPharm (säljaren till PharmArt) har fastställts i enlighet med villkoren i det aktieöverlåtelseavtal som ligger till grund för förvärvet, där det föreskrivs att kursen för tilläggsköpeskillingsaktier ska bestämmas på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de trettio (30)...