Pressmeddelanden

iApotek Int AB: Rättelse avseende datum i MAR etikett

iApotek tar steget att bli en onlineaktör för receptbelagda läkemedel iApotek påbörjar byggnationen av en apotekssystemlösning med avsikt att bli en apoteksaktör som kan erbjuda receptbelagda läkemedel online. Systemlösningen för receptbelagda läkemedel online kommer byggas på Apotek365 befintliga webbplattform och integreras mot Receptums MAXX-apotekssystem. Receptums MAXX-apotekssystem används av andra onlineapotek och är ett av nordens största apotekssystem för recepthantering. Steg ett omfattar byggnationen av den tekniska lösningen med en applikation som ska integrera mot MAXX. Detta ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att bli än mer konkurrenskraftiga och attraktiva som onlineaktör på apoteksmarknaden. Med receptbelagda läkemedel online får...

iApotek tar steget att bli en onlineaktör för receptbelagda läkemedel

iApotek påbörjar byggnationen av en apotekssystemlösning med avsikt att bli en apoteksaktör som kan erbjuda receptbelagda läkemedel online. Systemlösningen för receptbelagda läkemedel online kommer byggas på Apotek365 befintliga webbplattform och integreras mot Receptums MAXX-apotekssystem. Receptums MAXX-apotekssystem används av andra onlineapotek och är ett av nordens största apotekssystem för recepthantering. Steg ett omfattar byggnationen av den tekniska lösningen med en applikation som ska integrera mot MAXX. Detta ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att bli än mer konkurrenskraftiga och attraktiva som onlineaktör på apoteksmarknaden. Med receptbelagda läkemedel online får vi en helt ny profil och kan konkurrera på samma...

iApotek månadsrapport Maj 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under maj månad uppgick till 4, 7 MSEK (4, 6 MSEK 2019). Onlineförsäljningen fortsatte öka jämfört mot föregående år. Den totala onlineförsäljningen uppgick under maj månad till ca 3 MSEK (2, 2 MSEK maj 2019). Omsättningen ökade något under maj jämfört samma period föregående år. Vi har en fortsatt stabil försäljningsnivå och Corona-relaterade produkter är fortsatt populära men på en betydligt lägre nivå jämfört med toppen i mars och början av april. Fokus för att bibehålla den positiva utvecklingstakten har vi främst lagt på att utöka och bredda sortiment med nya produkter samt kampanjer på...

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport Maj 2020

Publicerat: 2020-06-08 15:23:46 iApotek Int AB: iApotek månadsrapport Maj 2020 De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under maj månad uppgick till 4, 7 MSEK (4, 6 MSEK 2019). Onlineförsäljningen fortsatte öka jämfört mot föregående år. Den totala onlineförsäljningen uppgick under maj månad till ca 3 MSEK (2, 2 MSEK maj 2019). Omsättningen ökade något under maj jämfört samma period föregående år. Vi har en fortsatt stabil försäljningsnivå och Corona-relaterade produkter är fortsatt populära men på en betydligt lägre nivå jämfört med toppen i mars och början av april. Fokus för att bibehålla den positiva utvecklingstakten har vi främst lagt på att...

iApotek Int AB: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB

Publicerat: 2020-05-25 09:30:52 iApotek Int AB: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 19 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 juni 2020 skriftligen på adressen iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek. se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som...

iApotek Int AB: Korrigering: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB

Publicerat: 2020-05-25 16:09:04 iApotek Int AB: Korrigering: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 juni 2020 skriftligen på adressen iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek. se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier...

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport April 2020

Publicerat: 2020-05-08 10:46:06 iApotek Int AB: iApotek månadsrapport April 2020 De preliminära försäljningssiffrorna för hela koncernen under april månad uppgick till 6, 6 MSEK (3, 3 MSEK 2019). Den totala online försäljning april månad uppgick till 4, 1 MSEK och ökade med ca 140% jämfört med föregående år (1, 7 MSEK april 2019). Apotek365 försäljningen fortsätter på samma nivåer som de senaste veckorna och hade under V18 en försäljning på 0, 6 MSEK (0, 17 MSEK 2019). En ökning på över 350% jämfört med föregående år. Påverkan av coronavirus märks ännu av på försäljningen och intresset för produkter som tex...

iApotek Int AB: Försäljningssiffror vecka 19

Publicerat: 2020-05-15 11:37:54 iApotek Int AB: Försäljningssiffror vecka 19 Försäljningen vecka 19 fortsätter på samma nivåer som vi sett de senaste veckorna. Apotek365 fortsätter visa upp en stark försäljningsökning och omsatte 400% mer jämfört med samma vecka föregående år (0, 6 MSEK 2020, 0, 15 MSEK 2019). Den totala försäljningen inom koncernen vecka 19 uppgick till 1, 1 MSEK (0, 65 MSEK vecka 19, 2019). Online försäljningen i koncernen för vecka 19 uppgick till 0, 8 MSEK (0, 43 MSEK vecka 19, 2019). Vecka 20 har hittills en försäljning på samma nivåer som vecka 19 och indikerar på ett snarlikt...

iApotek Int AB: Försäljningssiffor vecka 16

Publicerat: 2020-04-23 15:24:07 iApotek Int AB: Försäljningssiffor vecka 16 Försäljningen för hela koncernen vecka 16 uppgick till 0, 9 MSEK (0, 62 MSEK vecka 16 2019). Apotek365 försäljningen vecka 16 uppgick till 0, 5 MSEK (0, 15 MSEK vecka 16 2019). Den intensiva handeln med desinfektionsprodukter har minskat något. En mättad konsumentmarknad och ökad konkurrens på denna typ av produkter kan vara en del av orsakerna. För att möta upp detta har vi nyligen lanserat en handspritsprodukt med Apotek365 varumärke. Målsättningen med det egna varumärket är att kunna erbjuda marknaden en konkurrenskraftig och attraktivt prisbild för att fortsätta driva försäljning...

iApotek Int AB: Försäljningssiffror v17

Publicerat: 2020-04-29 14:55:04 iApotek Int AB: Försäljningssiffror v17 Försäljningen för hela koncernen vecka 17 uppgick till 1 MSEK (0, 7 MSEK vecka 17 2019). Apotek365 försäljningen vecka 16 uppgick till 0, 6 MSEK (0, 2 MSEK vecka 17 2019). För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt...