Pressmeddelanden

iApotek Int AB: Månadsrapport juni 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under juni månad uppgick till 4 MSEK (4, 1 MSEK 2019). Onlineförsäljningen fortsätter på samma nivåer som föregående månad och landade i juni månad på 2, 24 MSEK (2, 2 MSEK maj 2020). Juni månad blev en varm och solig månad vilket gav avtryck på försäljningen av sol -och sommarprodukter. Solkrämer, allergiprodukter, myggmedel är några av de populäraste produkttyperna för att nämna några. Andra produktområden som gått bra i sommarvärmen är hem – och fritidsartiklar. Under sommarperioden har vi valt att bredda vårt sortiment med närliggande sommarprodukter till det traditionella apotekssortimentet som tex fläktar. Även...

iApotek Int AB: Kommunike årsstämma i iApotek Int AB

Vid årsstämma den 26 juni 2020 i iApotek Int AB fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå...

iApotek Int AB: Rättelse avseende datum i MAR etikett

iApotek tar steget att bli en onlineaktör för receptbelagda läkemedel iApotek påbörjar byggnationen av en apotekssystemlösning med avsikt att bli en apoteksaktör som kan erbjuda receptbelagda läkemedel online. Systemlösningen för receptbelagda läkemedel online kommer byggas på Apotek365 befintliga webbplattform och integreras mot Receptums MAXX-apotekssystem. Receptums MAXX-apotekssystem används av andra onlineapotek och är ett av nordens största apotekssystem för recepthantering. Steg ett omfattar byggnationen av den tekniska lösningen med en applikation som ska integrera mot MAXX. Detta ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att bli än mer konkurrenskraftiga och attraktiva som onlineaktör på apoteksmarknaden. Med receptbelagda läkemedel online får...

iApotek tar steget att bli en onlineaktör för receptbelagda läkemedel

iApotek påbörjar byggnationen av en apotekssystemlösning med avsikt att bli en apoteksaktör som kan erbjuda receptbelagda läkemedel online. Systemlösningen för receptbelagda läkemedel online kommer byggas på Apotek365 befintliga webbplattform och integreras mot Receptums MAXX-apotekssystem. Receptums MAXX-apotekssystem används av andra onlineapotek och är ett av nordens största apotekssystem för recepthantering. Steg ett omfattar byggnationen av den tekniska lösningen med en applikation som ska integrera mot MAXX. Detta ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att bli än mer konkurrenskraftiga och attraktiva som onlineaktör på apoteksmarknaden. Med receptbelagda läkemedel online får vi en helt ny profil och kan konkurrera på samma...

iApotek månadsrapport Maj 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under maj månad uppgick till 4, 7 MSEK (4, 6 MSEK 2019). Onlineförsäljningen fortsatte öka jämfört mot föregående år. Den totala onlineförsäljningen uppgick under maj månad till ca 3 MSEK (2, 2 MSEK maj 2019). Omsättningen ökade något under maj jämfört samma period föregående år. Vi har en fortsatt stabil försäljningsnivå och Corona-relaterade produkter är fortsatt populära men på en betydligt lägre nivå jämfört med toppen i mars och början av april. Fokus för att bibehålla den positiva utvecklingstakten har vi främst lagt på att utöka och bredda sortiment med nya produkter samt kampanjer på...

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport Maj 2020

Publicerat: 2020-06-08 15:23:46 iApotek Int AB: iApotek månadsrapport Maj 2020 De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under maj månad uppgick till 4, 7 MSEK (4, 6 MSEK 2019). Onlineförsäljningen fortsatte öka jämfört mot föregående år. Den totala onlineförsäljningen uppgick under maj månad till ca 3 MSEK (2, 2 MSEK maj 2019). Omsättningen ökade något under maj jämfört samma period föregående år. Vi har en fortsatt stabil försäljningsnivå och Corona-relaterade produkter är fortsatt populära men på en betydligt lägre nivå jämfört med toppen i mars och början av april. Fokus för att bibehålla den positiva utvecklingstakten har vi främst lagt på att...

iApotek Int AB: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB

Publicerat: 2020-05-25 09:30:52 iApotek Int AB: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 19 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 juni 2020 skriftligen på adressen iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek. se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som...

iApotek Int AB: Korrigering: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB

Publicerat: 2020-05-25 16:09:04 iApotek Int AB: Korrigering: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 juni 2020 skriftligen på adressen iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek. se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier...

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport April 2020

Publicerat: 2020-05-08 10:46:06 iApotek Int AB: iApotek månadsrapport April 2020 De preliminära försäljningssiffrorna för hela koncernen under april månad uppgick till 6, 6 MSEK (3, 3 MSEK 2019). Den totala online försäljning april månad uppgick till 4, 1 MSEK och ökade med ca 140% jämfört med föregående år (1, 7 MSEK april 2019). Apotek365 försäljningen fortsätter på samma nivåer som de senaste veckorna och hade under V18 en försäljning på 0, 6 MSEK (0, 17 MSEK 2019). En ökning på över 350% jämfört med föregående år. Påverkan av coronavirus märks ännu av på försäljningen och intresset för produkter som tex...

iApotek Int AB: Försäljningssiffror vecka 19

Publicerat: 2020-05-15 11:37:54 iApotek Int AB: Försäljningssiffror vecka 19 Försäljningen vecka 19 fortsätter på samma nivåer som vi sett de senaste veckorna. Apotek365 fortsätter visa upp en stark försäljningsökning och omsatte 400% mer jämfört med samma vecka föregående år (0, 6 MSEK 2020, 0, 15 MSEK 2019). Den totala försäljningen inom koncernen vecka 19 uppgick till 1, 1 MSEK (0, 65 MSEK vecka 19, 2019). Online försäljningen i koncernen för vecka 19 uppgick till 0, 8 MSEK (0, 43 MSEK vecka 19, 2019). Vecka 20 har hittills en försäljning på samma nivåer som vecka 19 och indikerar på ett snarlikt...