Pressmeddelanden

iApotek Int AB: Månadsrapport december 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under december månad uppgick till 5, 8 MSEK (4, 8 MSEK 2020). E-handeln fortsätter att visa upp en positiv försäljningsutveckling och ökade med nästan 80% jämfört med samma period föregående år (3, 3 MSEK 2020 jämfört med 1, 8 MSEK 2019). Det var e-handelsbutiken Apotek365 som i princip stod för hela ökningen inom e-handelsområdet. Apotek365 ökade sin försäljning under december månad med nästan 300% jämfört med samma period föregående år (2, 3 MSEK jämfört med 0, 76 MSEK 2019). E-handelsverksamheten gick på högtryck under hela december. Ett ökat intresse för att handla via nätet i...

iApotek Int AB: E-handeln ökade försäljningen med 50% under Black Friday veckan

Under Black Friday veckan ökade e-handelsverksamheten sin försäljning med ca 50% jämfört med Black Friday veckan föregående år. Försäljningen under Black Friday veckan (23 november till den 29 november) blev intensiv och uppgick till nästan 1, 1 MSEK (0, 7 MSEK 2019). Väl förberedda kampanjer och strategier inför veckan gav ett positivt gensvar. Ett utfall som även gör att vi kan summera en ny toppnotering för online försäljningen under en hel Black Friday vecka. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotekiApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser....

iApotek Int AB: Månadsrapport november 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under november månad uppgick till 4, 75 MSEK (3, 9 MSEK 2019). Den fysiska apoteksbutiken tappade försäljning samtidigt som e-handeln ökade kraftigt, vilket resulterade i en försäljningsökning totalt för koncernen på över 20%. November månad blev intensiv för e-handeln där försäljningen ökade med över 60% (3, 2 MSEK 2020, jämfört med 1, 95 MSEK 2019). Apotek365 stod för den största ökningen med närmare 200% (2, 5 MSEK 2020 jämfört med 0, 84 MSEK 2019). Under hela november hade e-handeln en jämn och hög försäljningsnivå som i slutet av månaden toppades av ett försäljningsrekord under Black...

iApotek Int AB: Månadsrapport oktober 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under oktober månad uppgick till 4, 1 MSEK (4, 4 MSEK 2019). Oktober månad startade försäljningen försiktigt men tog fart i slutet på månaden. Den fysiska butiken har under månaden gjort en återhämtning till sina tidigare försäljningsnivåer. Online försäljningen började oktober svagt men gjorde en uppryckning i slutet på månaden. Ett förnyat intresse för Corona relaterade produkter och ökade insatser på sortimentsbredden med populära säsongsprodukter fick fart på försäljningen. Framåt ligger fokus på den kommande Black Friday veckan och julhandeln. Vi planerar för att Black Friday och julhandeln kommer påverka onlineförsäljningen positivt på grund av...

iApotek Int AB: Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att RinaPharm AB har avyttrat samtliga av sina 1 500 000 b-aktier i iApotek Int AB under perioden 2020-07-01 och 2020-07-17.

iApotek Int AB: Månadsrapport augusti 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under augusti månad uppgick till 3, 5 MSEK (3, 6 MSEK 2019). Apoteksbutikens försäljning återhämtar sig successivt från Corona krisens negativa effekter. Det fina augustivädret i början månaden bidrog inledningsvis till i en något dämpad försäljningstakt för online verksamheten. Under månadens senare del återhämtade sig detta successivt och resulterade i ett utfall på ca 1, 8 MSEK för hela månaden (2, 3 MSEK juli 2020). För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotekiApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från...

iApotek Int AB: Månadsrapport september 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under september månad uppgick till 3, 2 MSEK (3, 5 MSEK 2019). En månad där försäljningen blev något mindre för både butiken och online försäljningen jämfört med föregående år. Butikens försäljning fortsatte på samma nivåer som föregående månad och påverkas ännu av en negativ Coronaeffekt. Online försäljningens utfall blev 1, 5 MSEK (1, 7 MSEK 2019). En av orsakerna till det lägre utfallet på onlineverksamheten kan härledas till en försiktigare marknadsföringsstrategi och minskade insatser för reklam jämfört med föregående år. En vald strategi med målsättning att förbättra vårt rörelseresultat. Detta är i regel en period...

iApotek Int AB: Xirpe AB minskar ned ägandet i iApotek

Xirpe AB har minskat sitt ägande i iApotek från 11, 8% till 6, 8% genom försäljning av 1 002 587 aktier. Efter försäljningen äger Xirpe AB 1 382 292 aktier i iApotek.

iApotek Int AB: Månadsrapport juni 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under juni månad uppgick till 4 MSEK (4, 1 MSEK 2019). Onlineförsäljningen fortsätter på samma nivåer som föregående månad och landade i juni månad på 2, 24 MSEK (2, 2 MSEK maj 2020). Juni månad blev en varm och solig månad vilket gav avtryck på försäljningen av sol -och sommarprodukter. Solkrämer, allergiprodukter, myggmedel är några av de populäraste produkttyperna för att nämna några. Andra produktområden som gått bra i sommarvärmen är hem – och fritidsartiklar. Under sommarperioden har vi valt att bredda vårt sortiment med närliggande sommarprodukter till det traditionella apotekssortimentet som tex fläktar. Även...

iApotek Int AB: Kommunike årsstämma i iApotek Int AB

Vid årsstämma den 26 juni 2020 i iApotek Int AB fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå...