Pressmeddelanden

iApotek senarelägger årsstämman

iApotek har valt att senarelägga årsstämman med ändrat datum från onsdagen den 28 april 2021 till onsdagen den 19 maj 2021 kl. 10. 00 Skälet till senareläggningen är att det behövs mer tid för att genom bolagets storägare processa styrelsekandidater som når stöd för val på årsstämman. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så...

Månadsrapport februari 2021

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under februari månad uppgick till 4, 1 MSEK (4, 1 MSEK 2020). E-handeln ökade jämfört med föregående år till 2, 3 MSEK 2021 jämfört med 1, 7 MSEK 2020. Försäljningsmässigt går vi nu in i en period där vi förra året samma period hade en kraftig försäljningsökning i samband med utbrottet av pandemin 2020. Då ökade intresset mycket kraftigt för ett fåtal produkter som tex handsprit. Dessa fåtalet artiklar gav en påtaglig effekt på försäljningen totalt från slutet av februari fram till maj. Om man jämför hur försäljningen ser ut idag så är den mer...

Flaggningsmeddelande

Henrik Höiby äger per den 2021-02-18, 1 160 445 st aktier i iApotek. Henrik Höibys totala innehav motsvarar ett ägande på 5, 74% av alla aktier i iApotek För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se

Extra bolagsstämma 26/2 ställs in

Den extra bolagsstämman som är planerad till fredag 26/2 ställs in. Detta kommer till följd av att den nye storägaren TiksPac AB beslutat att återkalla sin begäran om en extra bolagsstämma. Nuvarande styrelse fortsätter sitt uppdrag. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotekiApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek...

Kallelse Extra bolagsstämma 2021-02-26

Kallelse till extra bolagsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021. Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en...

Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att Tikspac AB per dagens datum (2021-02-03) äger 3 538 295 st aktier i iApotek. Tikspacs totala innehav motsvarar ett ägande på 17, 5 % av alla aktier i iApotek. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se

Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att New Equity minskat sitt innehav av aktier och äger efter börsens stängning 2021-02-02, 843 871 st aktier i iApot Det totala innehavet motsvarar ett ägande på 4, 17 % av alla aktier i iApotek. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se

Månadsrapport december 2020

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under december månad uppgick till 5, 8 MSEK (4, 8 MSEK 2020). E-handeln fortsätter att visa upp en positiv försäljningsutveckling och ökade med nästan 80% jämfört med samma period föregående år (3, 3 MSEK 2020 jämfört med 1, 8 MSEK 2019). Det var e-handelsbutiken Apotek365 som i princip stod för hela ökningen inom e-handelsområdet. Apotek365 ökade sin försäljning under december månad med nästan 300% jämfört med samma period föregående år (2, 3 MSEK jämfört med 0, 76 MSEK 2019). E-handelsverksamheten gick på högtryck under hela december. Ett ökat intresse för att handla via nätet i...

Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att Tikspac AB per dagens datum (2021-01-27) äger 2 821 000 st aktier i iApotek. Tikspacs totala innehav motsvarar ett ägande på 13, 95 % av alla aktier i iApotek. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se

iApotek Int AB: Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att New Equity den 4 december sålde 241 093 aktier. Det totala innehavet efter försäljningen uppgick till 2 793 907 st aktier vilket motsvarar ett ägande på 13, 82 % av alla aktier i iApotek. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se