Pressmeddelanden

Lägesuppdatering & försäljningssiffror maj 2017

Stockholm 2017-06-15 Bolagets försäljning för maj uppgick till 116 TSEK, vilket ska jämföras med 19 TSEK i april och 6 TSEK i mars. Vi är självklart glada för att vår utveckling går som planerat, och när vi nu fokuserar oss mot försäljning och marknadsföringsaktiviteter ger det effekt omgående. Fokus har nu flyttats från att utveckla vår IT-lösning och rutiner för vår administration, till att fokusera på att bredda produktutbudet och genomföra marknadsföringsaktiviteter. Detta är ett led i att uppnå vårt mål att omsätta 1 MSEK i december. Fokus kommer för 2017 och första halvåret 2018 Läs mer

Spridningsemission inför notering på AktieTorget övertecknad

Den 13 juni 2017 avslutades teckningstiden i iApoteks spridningsemission om högst 3, 3 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4, 4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 133 procent. Genom nyemissionen tillförs iApotek cirka 3, 3 MSEK före emissionskostnader om cirka 300 TSEK. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 28 juni 2017. Teckning och tilldelning Nyemissionen tecknades till 4, 4 MSEK motsvarande en teckningsgrad på 133 procent via teckning av 195 investerare, Bolaget hade innan emissionen 440 ägare. Genom nyemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier. Läs mer

Idag 29:e maj inleds iApotek:s spridningsemission inför notering på AktieTorget.

Idag den 29:e maj inleder iApotek sin spridningsemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillför iApotek cirka 3, 3 MSEK innan emissionskostnader. Syftet med emissionen är att sprida ägandet inför notering då Bolaget redan är rörelsefinansierat via tidigare kapitalanskaffningar. Motivet för emissionen är att uppfylla AktieTorgets krav på spridning och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie. Styrelsen för iApotek Int AB ser en anslutning av Bolagets aktie till AktieTorget som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Den kontinuerliga Läs mer

iApotek genomför spridningsemission inför listning på AktieTorget

På måndag den 29:e maj inleder iApotek Int AB sin spridningsemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillför iApotek upp till 3, 3 MSEK före Läs mer