Pressmeddelanden

iApotek utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Stockholm 2017-06-22 iApotek har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den första handelsdagen för bolagets aktie på AktieTorget, den 28 juni 2017. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för iApoteks aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. // Läs mer

Marknadsmeddelande 181/17 – iApotek Int AB noteras på AktieTorget den 28 juni 2017

Första handelsdag på AktieTorget för iApotek Int AB:s aktie är den 28 juni 2017. Kortnamnet för aktien är IAPO. Bolagets aktiekapital är per dags dato 566 700 SEK fördelat på 5 667 000 aktier. Information om aktien: Kortnamn: IAPO Aktienamn: iApotek ISIN-kod: SE0009357429 OrderBoks-ID: 139951 Organisationsnummer: 559048-9638 Kvotvärde: 0, 1 SEK Första handelsdag: 28 juni 2017 Maximalt antal noterade aktier efter registrering vid Bolagsverket: 6 667 000 Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18 Tick Size/ no: Other Equities/227 MIC code: XSAT Stockholm den 22 juni 2017 Läs mer

Lägesuppdatering & försäljningssiffror maj 2017

Stockholm 2017-06-15 Bolagets försäljning för maj uppgick till 116 TSEK, vilket ska jämföras med 19 TSEK i april och 6 TSEK i mars. Vi är självklart glada för att vår utveckling går som planerat, och när vi nu fokuserar oss mot försäljning och marknadsföringsaktiviteter ger det effekt omgående. Fokus har nu flyttats från att utveckla vår IT-lösning och rutiner för vår administration, till att fokusera på att bredda produktutbudet och genomföra marknadsföringsaktiviteter. Detta är ett led i att uppnå vårt mål att omsätta 1 MSEK i december. Fokus kommer för 2017 och första halvåret 2018 Läs mer

Spridningsemission inför notering på AktieTorget övertecknad

Den 13 juni 2017 avslutades teckningstiden i iApoteks spridningsemission om högst 3, 3 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4, 4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 133 procent. Genom nyemissionen tillförs iApotek cirka 3, 3 MSEK före emissionskostnader om cirka 300 TSEK. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 28 juni 2017. Teckning och tilldelning Nyemissionen tecknades till 4, 4 MSEK motsvarande en teckningsgrad på 133 procent via teckning av 195 investerare, Bolaget hade innan emissionen 440 ägare. Genom nyemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier. Läs mer

Idag 29:e maj inleds iApotek:s spridningsemission inför notering på AktieTorget.

Idag den 29:e maj inleder iApotek sin spridningsemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillför iApotek cirka 3, 3 MSEK innan emissionskostnader. Syftet med emissionen är att sprida ägandet inför notering då Bolaget redan är rörelsefinansierat via tidigare kapitalanskaffningar. Motivet för emissionen är att uppfylla AktieTorgets krav på spridning och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie. Styrelsen för iApotek Int AB ser en anslutning av Bolagets aktie till AktieTorget som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Den kontinuerliga Läs mer

iApotek genomför spridningsemission inför listning på AktieTorget

På måndag den 29:e maj inleder iApotek Int AB sin spridningsemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillför iApotek upp till 3, 3 MSEK före Läs mer