Pressmeddelanden

iApotek närmar sig slutfasen i processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd

Stockholm 2017-10-24 iApotek har nu skrivit avtal med Bonver Logistics och kommer framgent använda deras logistiklösning. Bonver Logistics är en av Sveriges största tredjepartslogistiker som erbjuder heltäckande och kundanpassade logistiklösningar i Nordiska regionen med lager i Stockholmsområdet. Att vi nu kommer använda oss av Bonver Logistics innebär att vi kan ha fler varor på lager, erbjuda snabbare leverans, samt fler fraktalternativ. Med över trettio års erfarenhet av distribution och tidigare erfarenheter inom e-handel och läkemedel anser vi att Bonver Logistics är rätt Läs mer

Delårsrapport tre 2017

Stockholm 2017-10-20 Finansiell översikt (SEK) 2017-01-01 2016-01-28 2017-07-91 2016-07-01 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 Nettoomsättning 786 895 2 229 540 141 2 201 Resultat efter finansiella poster -4 331 555 -95 559 -2 470 536 -61 833 Balansomslutning 4 721 223 3 594 691 4 721 223 3 Läs mer

iApotek har tagit nästa steg i processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd

Stockholm 2017-10-03 iApotek har tagit nästa steg i processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd genom att bolaget idag har rekryterat en läkemedelsansvarig apotekare. Vår nya rekrytering har tidigare arbetat med farmaceutisk rådgivning och sedan varit läkemedelsansvarig apotekare/kvalitetsansvarig på apotek tillhörande både Lloyds Apotek och Apoteket AB. Bolagets nya läkemedelsansvariga farmaceut kommer ansvara för att iApoteks verksamhet uppfyller de krav som gäller för att erhålla och upprätthålla öppenvårdsapotekstillståndet och kommer även se till att bolaget uppfyller Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-12 Omsättningen under augusti månad 2017 uppgick till 172 tkr (198 tkr juli 2017). Efter en trög start under sommarens intensivaste semesterperiod tog försäljningen fart i slutet av augusti. Efter semesterperiodens slut visade glädjande nog de sista 10 dagarna på ökad försäljning, den perioden hade motsvarat en ökning på 28 % jämfört med juli månad 2017. Vi ökar kontinuerligt produktutbudet och vi erbjuder idag våra kunder drygt 5 300 produkter, en ökning på 900 produkter sedan föregående månad. Ett stort och varierande produktutbud är väsentlig faktor för ökad Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 2017-09-08 Idag 2017-09-08 höll iApotek extra bolagsstämma som beslutade enligt följande: - Stämman beslutade att välja in Christian Kirnö, Peter Svamo och bolagets VD, Beatrice Sederowsky, som nya styrelseledamöter. Carl Kock och Christian Svensson Unger avgår. Dr. Christian Kirnö är legitimerad läkare sedan 2012 efter allmäntjänstgöring vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Han gör idag sin specialisttjänstgöring på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde samt är ägare av Kirnö Kirurgi som utför medicinska tjänster. Dr. Peter Svamo är legitimerad läkare sedan 2013. Han Läs mer

iApotek har inlett processen att anställa minst en legitimerad farmaceut

Stockholm 2017-08-24 iApotek har inlett processen att anställa minst en legitimerad farmaceut. Anställningen är ett första steg inför ansökan om att erhålla öppenvårdsapotekstillstånd, detta för att iApotek ska kunna erbjuda våra kunder receptbelagda läkemedel, fler receptfria läkemedel samt rådgivning. Som tidigare kommunicerat har bolaget som mål att ansöka om detta tillstånd under hösten 2017. För mer information, kontakta Bolaget på: VD Beatrice Sederowsky Telefon: +46-8 551 091 88 ir(at)iapotek. se www. iapotek. se Om iApotek iApotek bedriver detaljhandel med Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 september klockan 10. 00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 2 september 2017, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 2 september 2017. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@iapotek. se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr. /org. nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Omsättningen under juli månad 2017 uppgick till 198 tkr. Produktutbudet har fortsatt ökat under juli månad och vi erbjuder idag våra kunder drygt 4 400 produkter. Som tidigare kommunicerat ökar produktutbudet kontinuerligt, vilket enligt våra prognoser leder till fler nya och återkommande kunder. Vi fortsätter marknadsföra iApotek genom Webb-TV och sociala medier. Det är glädjande att försäljningen ökat trots semestertider. Nu fortskrider tillväxtarbetet med fokus på bland annat öppenvårdsapotekstillstånd, något vi planerar att ansöka om nu under hösten 2017. Månadsrapporter kommer Läs mer

Halvårsrapport ett 2017

Första halvåret har varit en spännande och givande period både för bolaget och mig som ny VD för iApotek. Bolaget har genomfört en riktad emission i mars och en emission i samband med börsnoteringen på AktieTorget för att sprida ägandet, den senare till en teckningsgrad om cirka 133 procent. Vi nylanserade vår webbutik iapotek. se i mars, som gick från att vara en betaversion med ett färre antal produkter till en användarvänlig och skalbar webbutik med stort produktutbud. Fokus har legat på försäljning och marknadsföringsaktiviteter för att växa och bygga varumärke genom huvudsakligen webb Läs mer

Lägesuppdatering juni 2017

Sedan nylanseringen av webbutiken i mars har produktutbudet ökat från 200 till att vi idag erbjuder våra kunder över 3 500 produkter. Produktutbudet ökas ständigt och det har även anställts projektanställda medarbetare för just utveckling av content på hemsidan. Bolagets marknadsföringsplan fortlöper där stort fokus ligger på webb tv och sociala medier. Det är glädjande att se att iApotek redan har omsatt 137 TSEK i juni per 27 juni och har därmed redan överträffat omsättningen i maj som uppgick till 116 TSEK. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Beatrice Sederowsky Läs mer