Pressmeddelanden

iApotek tillträder och slutför förvärv av Eprix AB

Stockholm 2018-09-12 Idag tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i Eprix AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till totalt 11 MSEK varav 3 MSEK betalas kontant och 8 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek. Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av Eprix. Beslutet innebär att 2 461 538 nya aktier emitteras till kursen 3, 25 kr per aktie. Aktiekapitalet i iApotek ökar som följd till 1 088 635 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har Läs mer

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-29 Under juli månad omsatte koncernen 1, 3 MSEK (0, 2 MSEK jämfört med iApotek) under samma period föregående år. Bolaget befinner just nu i en spännande fas där man tillträtt förvärvet av PharmArt AB under maj månad och ingick avtal om att förvärva samtliga aktier i detaljhandelsbolaget Eprix AB under augusti månad. Tillsammans med våra förvärvsbolag bildas tydliga synergieffekter vilket vi kommer arbeta hårt för att vidareutveckla och skapa ytterligare tillväxt och långsiktig lönsamhet för koncernen. // Läs mer

iApotek Int AB förvärvar Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

Stockholm 2018-08-16 iApotek har per igår 2018-08-15 efter stängning ingått avtal om att förvärva samtliga av aktierna i Eprix AB. Eprix är ett detaljhandelsbolag med inriktning inom postorder- och internethandel och bedriver bl. a. försäljning av apoteksvaror och tillhörande kringprodukter genom webbplattformen www. apotek365. se. Eprix har brutet räkenskapsår och omsatte under 2017-07-01 till 2018-06-30 18 MSEK (11 MSEK) och redovisade ett positivt resultat om 2, 7 MSEK (1, 7 MSEK). Bolaget har under de senaste tre åren haft en kraftig tillväxt samtidigt som man har redovisat svarta Läs mer

iApoteks dotterbolag PharmArt beviljas tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel online

Stockholm 2018-08-16 PharmArt har beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att påbörja försäljning av receptfria läkemedel och kringprodukter online. Ny webbplattform är under uppbyggnad och kommer att lanseras inom kort. PharmArt är en apoteksrörelse som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva fysisk försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel. Genom lanseringen av den nya plattformen, som både är skalbar och anpassad för distanshandel, breddar vi vår verksamhet ytterligare med en försäljningskanal. // Läs mer

Delårsrapport två 2018

Första halvåret har varit en spännande tid för iApotek där nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1, 8 MSEK (0, 2 MSEK). Den 31 maj tillträdde Bolaget förvärvet av PharmArt AB, en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel. PharmArt har under de senaste fyra åren haft en stark tillväxtfas och redovisat positiva resultat. Under 2017 omsatte bolaget drygt 13 MSEK och redovisade ett positivt resultat om 1, 3 MSEK. Genom förvärvet breddar vi vår verksamhet och tillförs hög kompetens av våra nya medarbetare som kommer bidra positivt Läs mer

iApotek beslutar om att bilda dotterbolag

Stockholm 2018-07-13 iApotek har idag beslutat att starta process om att bilda dotterbolag med inriktning mot skönhet, kosmetik och groomingprodukter. Bolaget har för avsikt att flytta ner webbplattformen www. shaveit. se som ett första steg i processen efter bildandet. Genom att särskilja våra produkter och tjänster får vi en bättre struktur inom koncernen och ökar utvecklingsmöjligheterna för respektive varumärke. Läs mer

Flytt av rapportdatum

Stockholm 2018-07-05 iApotek Int AB kommer att publicera sin halvårsrapport den 2018-07-19. Tidigare kommunicerat datum var 2018-07-10. Läs mer

Kommuniké från årsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 8 juni 2018 Idag hölls årsstämma i iApotek Int AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt såväl hela styrelsen som till VD. · Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. Stämman beslutade enligt styrelsen Läs mer

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Under maj månad genomförde Bolaget en kvittningsemission i samband med tillträdet av förvärvsbolaget PharmArt AB, som nu är registrerad hos Bolagsverket. Antalet aktier i iApotek uppgår nu till 8 424 812 stycken och aktiekapitalet uppgår till 842 481, 2 kronor. Kort information om förvärvet PharmArt är en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket och bedriver försäljning genom sitt varumärke Svea apotek som är beläget i centrala Stockholm. Bolaget omsatte under 2017 13 MSEK med ett resultat efter skatt på 1, 3 MSEK. Bolaget har haft en tillväxtfas på ca 2-3 MSEK per år Läs mer

iApotek tillträder och slutför förvärv av PharmArt AB

2018-06-01 Igår efter stängning tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i PharmArt AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 9 MSEK varav 4, 5 MSEK betalas kontant och 4, 5 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek. Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av PharmArt. Beslutet innebär att 1 757 812 nya aktier emitteras till kursen 2, 56 kr per aktie och att aktiekapitalet ökar till 842 481, 2 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har finansierats Läs mer