Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB 2019-01-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB 2019-01-25 FR, JAN 25, 2019 14:54 CET Stockholm 2019-01-25 Idag höll iApotek Int AB extra bolagsstämma där beslut om val av styrelse fattades. 7. Val av styrelse Stämman beslutade om att välja in Conny Palmkvist som ny styrelseledamot i bolaget. Christian Kirnö avgår som styrelseledamot. Resterande ledamöter kvarstår med Hans Orre som ordförande. Freidoun Albertioni som har ett omfattande operativt fokus i verksamheten valde att avstå från att ta en plats i styrelsen för att fokusera uteslutande på den dagliga verksamheten i våra dotterbolag PharmArt och Eprix. Utöver hans roll som VD...

Conny Palmkvist tillträder som ny VD för iApotek

Conny Palmkvist tillträder som ny VD för iApotek TO, JAN 17, 2019 12:55 CET Stockholm 2019-01-17 Som ett led i iApoteks utveckling har styrelsen beslutat att Conny Palmkvist ska ta över rollen som VD för bolaget per idag 2019-01-17. Christian Kronegård, bolagets avgående VD, ska i sin roll som aktiv styrelseledamot verka som ett stöd till den nya VD:n i en övergångsfas för att säkerställa en smidig och effektiv överlämning. Conny Palmkvist Conny Palmkvist är född 1973. Han har sedan 2001 haft flera ledande funktioner i Everfresh AB, en av Sveriges största frukt och grönt grossister. 2008 startade Conny upp...

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se

iApotek nylanserar plattformen iApotek. se FR, DEC 21, 2018 13:41 CET Stockholm 2018-12-21 iApotek nylanserar plattformen iApotek. se som nu ligger uppe live. Lanseringen innebär främst att vi konsoliderar logistikhantering, distribution och inköp tillsammans med apotek365. se. Konsolideringen innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan administrera, hantera och leverera våra produkter till kund då vi numera kommer arbeta med ett gemensamt sortiment och lager i koncernen. För mer information, kontakta bolaget på: VD Christian Kronegård ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har...

iApotek Int AB: Lägesuppdatering iApotek

Lägesuppdatering iApotek MÅ, JAN 07, 2019 16:04 CET Stockholm 2019-01-07 2018 har varit utvecklingens år för iApotek. Bolaget har gått från att vara ett verksamhetsbolag med en omsättning på 1, 2 MSEK under 2017 till en koncern med betydligt större omsättning genom förvärven av Svea Apotek (PharmArt AB) och Eprix AB. Utifrån omsättningen under oktober och november (dec ej klar än) skulle en pro forma årsomsättning baserat på dessa månader uppgå till ca 40 MSEK. Bolaget har inlett det nya året i full fart. Båda våra förvärvsbolag har visar en fortsatt stark tillväxtfas. Vårt fokus ligger på att dra nytta...

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB FR, DEC 21, 2018 10:14 CET Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2019 klockan 14. 00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 18 januari 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 7352, 10390 Stockholm eller via e-post: ir@iapotek. se I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman...

Företrädesemission i iApotek Int AB registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-12-05 Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades av styrelsen i iApotek Int AB med stöd av bemyndigandet från Läs mer

Marknadsmeddelande 304/18 – Sista dag för handel med BTA i iApotek AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, IAPO BTA, är den 10 december, 2018. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: IAPO BTA ISIN-kod: SE0011870112 Orderboks-ID: 4NGB CFI: ESNUFR FISN: IAPOTEKINT/SH Sista handelsdag: 10 december, 2018 Stockholm den 5 december, 2018 Spotlight Stock Market 08-511 68 000info@spotlightstockmarket. com Läs mer

Delårsrapport tre 2018

Tredje kvartalet innehöll ytterligare ett förvärvstillträde då iApotek i september tog över Eprix. Det är ett välskött bolag under tydlig ledning som från dag ett bidragit till att förbättra iApoteks verksamhet. Genom förvärvet positionerar vi oss på en starkt växande e-handelsmarknad. Eprix har redan etablerat sig som en välkänd aktör genom sitt varumärke apotek365. se i hela Sverige. Eprix börjar dessutom ta marknadsandelar i Danmark och Finland med mål om att expandera till hela Skandinavien. Planering och strukturarbete har redan påbörjats för att vi på bästa sätt ska kunna ta till vara Läs mer

iApoteks dotterbolag Eprix ökade försäljningen under Black Weekend med 52 procent jämfört med föregående år

Stockholm 2018-11-26 Eprix försäljning under Black Friday och Black Weekend (23-25 november) till kund uppgick till 0, 6 MSEK jämfört med 0, 4 MSEK föregående år. Antal ordrar ökade med 57 procent. Vi är mycket nöjda över vad Black Weekend medförde i år. Försäljningen ökade och antalet ordrar överträffade våra interna mål. Även den tekniska aspekten av att genomföra en lyckad Black Weekend med god kundnöjdhet inbegripet att hantera ordrar, distribution och kundsupport under hög press är ett styrketecken för teamet samt för bolagets fortsatta tillväxtresa. Läs mer

Utfall i företrädesemission i iApotek Int AB

Stockholm 2018-11-20 iApotek Int AB har avslutat företrädesemissionen som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2018. Teckningstiden löpte under perioden 31 oktober till 14 november 2018. Emissionen blev tecknad till 71, 3 procent inklusive garantikonsortiet. Totalt tecknades det aktier för 8 731 842, 75 SEK. Med företräde 1 091 322 SEK och utan företräde 7 640 520, 75 SEK inklusive garantiåtaganden. Bolagets aktiekapital efter emissionen kommer uppgå till 1 476 716, 9 SEK och antal aktier till 14 767 169 stycken. Aktier som tecknats utan stöd av Läs mer