Finansiella rapporter

Delårsrapport Q1, 2018

VD kommentar Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

VD Kommentar 2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med noteringen genomfördes en Läs mer

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-15 Omsättningen under november månad 2017 uppgick till 136 tkr (211 tkr oktober 2017). På grund av att vi fortfarande inte erhållit öppenvårdsapotekstillstånd har Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Omsättningen under oktober månad 2017 uppgick till 211 tkr. Det är glädjande att se en ökning med 23 % jämfört med september 2017. Vi har i oktober uppnått Läs mer

Delårsrapport tre 2017

Stockholm 2017-10-20 Finansiell översikt (SEK) 2017-01-01 2016-01-28 2017-07-91 2016-07-01 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 Nettoomsättning Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-12 Omsättningen under augusti månad 2017 uppgick till 172 tkr (198 tkr juli 2017). Efter en trög start under sommarens intensivaste semesterperiod tog Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Omsättningen under juli månad 2017 uppgick till 198 tkr. Produktutbudet har fortsatt ökat under juli månad och vi erbjuder idag våra kunder drygt 4 400 produkter. Som tidigare Läs Mer

Halvårsrapport ett 2017

Första halvåret har varit en spännande och givande period både för bolaget och mig som ny VD för iApotek. Bolaget har genomfört en riktad emission i mars och en emission i samband Läs Mer


Senaste artiklarna

Delårsrapport ett 2021

iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning

Bokslutskommuniké 2020 iApotek

iApotek Int AB: Delårsrapport tre 2020

iApotek Int AB: Komplettering Delårsrapport 2

iApotek Int AB: Delårsrapport två 2020

Kategorier