Finansiella rapporter

Månadsrapport november 2018

Månadsrapport november 2018 FR, DEC 14, 2018 12:15 CET Stockholm 2018-12-14 Under november månad uppgick omsättningen för koncernen till 3, 3 MSEK (0, 1 MSEK). November har varit en spännande månad där koncernen fortsatt utvecklats positivt. iApotek-koncernen genomförde en lyckad Black Weekend med en försäljningsökning om 52 procent jämfört med föregående år. Vi överträffade våra interna mål avseende försäljningen och antalet ordrar och var även mycket nöjda med att att den tekniska aspekten av att genomföra en lyckad Black Weekend förflöt på ett problemfritt sätt. Tillsammans med våra nya ägare och medarbetare som har bred kunskap inom e-handel, logistik och...

Delårsrapport tre 2018

Tredje kvartalet innehöll ytterligare ett förvärvstillträde då iApotek i september tog över Eprix. Det är ett välskött bolag under tydlig ledning som från dag ett bidragit till att förbättra iApoteks verksamhet. Genom förvärvet positionerar vi oss på en starkt växande e- Läs mer

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-12 Under oktober månad uppgick omsättningen för koncernen till 3, 5 MSEK (0, 2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Som VD för verksamheten är det med glä Läs mer

Månadsrapport september 2018

Stockholm 2018-10-11 Under september månad uppgick omsättningen för koncernen till 2, 3 MSEK (0, 2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Under perioden Läs mer

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-19 Under augusti månad omsatte koncernen 1, 1 MSEK (0, 2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Augusti har varit en spännande tid för Bolaget då iApotek Läs mer

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-29 Under juli månad omsatte koncernen 1, 3 MSEK (0, 2 MSEK jämfört med iApotek) under samma period föregående år. Bolaget befinner just nu i en spännande fas där man tillträtt förv Läs mer

Delårsrapport två 2018

Första halvåret har varit en spännande tid för iApotek där nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1, 8 MSEK (0, 2 MSEK). Den 31 maj tillträdde Bolaget förvärvet av PharmArt AB, en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel. Läs mer

Kommuniké från årsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 8 juni 2018 Idag hölls årsstämma i iApotek Int AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen Läs mer

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-06-08

iApotek Int AB ("Bolaget") håller årsstämma 2018-06-08. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 8 och 10-15. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida. Läs mer

Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB(publ) 559048-9638 kallas härmed till bolagsstämma 8 juni 2018 klockan 10. 00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som Läs mer


Senaste artiklarna

Delårsrapport ett 2021

iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning

Bokslutskommuniké 2020 iApotek

iApotek Int AB: Delårsrapport tre 2020

iApotek Int AB: Komplettering Delårsrapport 2

iApotek Int AB: Delårsrapport två 2020

Kategorier