Finansiella rapporter

Delårsrapport två 2019

iApotek Int AB: Delårsrapport två 2019 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 12, 0 MSEK (1, 5 MSEK) och rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0, 5 MSEK (-0, 5 MSEK). Fullständig rapport finns bilagt. Kvartal två resulterade i rekordomsättning. Omsättningen uppgick till 12, 0 MSEK vilket kan jämföras med 9, 4 MSEK under kvartal ett 2019. Ett starkt kvartal som indikerar på en omsättningstakt som börjar närma sig 50 MSEK på årsbasis, som kontinuerligt har ökat de senaste månaderna. Årets andra kvartal fortsatte att visa positivt rörelseresultat EBITDA som uppgick till 0, 5 MSEK, vilket också ökade jämfört med årets första...

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport april 2019

Under april månad 2019 uppgick omsättningen för koncernen till ca 3, 2 MSEK. En omsättning som nästan är i linje med de storsäljande månaderna i kvartal 4. Detta är en utvecklingstakt som känns både glädjande och som ett positivt utgångsläge inför kommande perioder och säsonger. Under den senaste månaden har vi fortsatt vårt arbete med att hitta bättre inköpskanaler, förbättra inköpspriser och skapa ett större och bredare utbud. Vårt allt större sortiment har också varit en bidragande faktor till en förbättrad försäljning av framförallt många säsongsprodukter under april månad. Arbetet med att optimera prisbilder och lagervolymer fortsätter även framöver. Vi...

Delårsrapport ett 2019 för iApotek Int AB

Delårsrapport ett 2019 för iApotek Int AB TI, MAJ 07, 2019 16:04 CET Stockholm 2019-05-07 Koncernens omsättning under kvartal ett 2019 uppgick till 9, 5 MSEK jämfört med moderbolagets omsättning under kvartal ett 2018 som uppgick till (0, 2 MSEK) Bolagets EBITDA-resultat under kvartal ett 2019 uppgick till 0, 4 MSEK jämfört med moderbolagets rörelseresultat EBITDA under kvartal ett 2018 som uppgick till (-0, 7 MSEK) Fullständig rapport finns bilagt. Då färdigställandet av Q1-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i iApotek Int AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 14 maj 2019....

iApotek månadsrapport mars 2019

iApotek månadsrapport mars 2019 MÅ, APR 15, 2019 14:43 CET Under mars månad 2019 uppgick omsättningen för koncernen till ca 3, 3 MSEK jämfört med 0, 1 MSEK under mars 2018. Dotterbolagens gemensamma omsättning ökade med ca 33% jämfört samma period föregående år. Eprix ökade med ca 30% och PharmArt ökade med 35%. Detta innebär att vi har lyckats bibehålla högsäsongens omsättningsnivåer under några av årets svåraste lågsäsongsmånader. Bidragande till den ökade tillväxten är bland annat satsningar på nya marknadsföringskanaler och en fortsatt ökning på försäljningen av receptbelagda läkemedel i den fysiska apoteksverksamheten. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek....

Publicering av årsredovisning

Publicering av årsredovisning MÅ, APR 08, 2019 12:01 CET Stockholm 2019-04-08 Se årsredovsining för verksamhetsåret 2018 här För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från...

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 TO, MAR 21, 2019 15:50 CET Stockholm 2019-03-21 Under februari månad 2019 uppgick omsättningen för koncernen till 3 MSEK jämfört med 0, 1 MSEK under februari 2018. Februari brukar generellt klassas som en av årets tyngre försäljningsmånader. Trots detta går det att skönja en fortsatt god tillväxt i koncernen. En del av ökningen hittar vi på en ökad försäljning av receptbelagda läkemedel i den fysiska apoteksverksamheten. Även e-handeln har taktat på bra och både Eprix och PharmArt kan för ännu en månad visa upp positiva rörelseresultat. Under den gångna månaden har stort fokus riktats mot möjligheterna att...

Bokslutskommuniké 2018 iApotek

Bokslutskommuniké 2018 iApotek FR, FEB 22, 2019 15:09 CET Stockholm 2019-02-22 iApotek tidigarelägger och publicerar bokslutskommuniké för 2018 VD i iApotek har ordet iApotek stänger nu böckerna och redovisar det första “hela” kvartalet där de båda förvärven Eprix och PharmArt nu ingår fullt ut i iApotek-koncernen. Kortfattat kan sägas att såväl året som kvartal fyra har präglats av ett fokus i form av ökad försäljning och förbättrad kostnadsstruktur. Detta har fullt ut gett önskat resultat och därigenom skapat förutsättningar att starta upp ett nytt år utifrån ett optimalt utgångsläge. Omsättningen för årets sista kvartal 2018 uppgick till 10, 5 MSEK...

Rättelse avseende månadsrapportering av omsättning för december 2018 och januari 2019

Rättelse avseende månadsrapportering av omsättning för december 2018 och januari 2019 FR, FEB 22, 2019 13:19 CET Stockholm 2019-02-22 Koncernens omsättningen för december 2018 uppgick till 3, 8 MSEK (tidigare kommunicerat 3, 5 MSEK) och för januari 2019 till 3, 1 MSEK (tidigare kommunicerat 3, 4 MSEK). Justeringen om ca 0, 3 MSEK är hänförligt till upplupna intäkter i PharmArt som inte räknades med under decemberrapporten och som nu har justerats. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har...

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 ON, FEB 20, 2019 11:38 CET Stockholm 2019-02-20 Under januari månad 2019 uppgick omsättningen för koncernen till 3, 4 MSEK jämfört med 0, 1 MSEK under januari 2018. iApotek-koncernen har under årets inledande månad fortsatt utvecklats positivt och visat god tillväxt. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att både Eprix och PharmArt fortsätter att växa samtidigt som de genererar svarta siffror. Vår strategi är att återinvestera positiva kassaflöden i verksamheten för att skapa maximal tillväxt. Med det sagt kommer tillväxt prioriteras före högre vinster över en tid. Vidare kommer bolaget för att skapa och ge möjlighet...

Månadsrapport december 2018

Månadsrapport december 2018 MÅ, JAN 21, 2019 11:43 CET Stockholm 2019-01-21 Under december månad uppgick omsättningen för koncernen till 3, 5 MSEK (0, 1 MSEK). iApotek-koncernen har under perioden fortsatt utvecklats positivt. Båda våra förvärvsbolag visade en fortsatt tillväxt under december jämfört med samma period föregående år. Fortsatt fokus har legat på effektivisering, planering och strukturering av koncernen i stort och hur vi fortsättningsvis på bästa sätt ska dra nytta av de synergieffekter som finns mellan våra verksamhetsben. Marknaden inom apoteksprodukter är stort och detta öppnar upp dörren för att vi ska kunna arbeta på flera olika fronter, både som...


Senaste artiklarna

Delårsrapport ett 2021

iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning

Bokslutskommuniké 2020 iApotek

iApotek Int AB: Delårsrapport tre 2020

iApotek Int AB: Komplettering Delårsrapport 2

iApotek Int AB: Delårsrapport två 2020

Kategorier