Finansiella rapporter

Delårsrapport ett 2021

Första kvartalet blev en period med stort fokus på förändringar av vår logistik och organisation. Vi gjorde en stor lagerflytt av vår verksamhet i Helsingborg i slutet av kvartalet. En viktig grundbult för möjligheterna till en fortsatt tillväxt. Vi har även satsat på att stärka organisationen med fler heltidsanställda. En viktig satsning för att skapa mer utrymme för befintlig organisaton till utveckling av vår verksamhet. Försäljningen under perioden uppgick till ca 11, 9 MSEK (14, 7 MSEK 2020). Q1 2020 hade en kraftig försäljningsökning i samband med pandemiutbrottet. Nu ser vi mer ”normaliserade” försäljningsnivåer. Vårt rörelseresultat belastades under kvartalet av...

iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning

Se bifogad årsredovsining för verksamhetsåret 2020 Se årsredovisning klicka här För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Bokslutskommuniké 2020 iApotek

2020 blev ett år där vi återigen lyckades skapa både tillväxt och ett positivt kassaflöde på operativ nivå. Vi visar en omsättningsökning på helåret som gick från 46, 3 MSEK till 54, 5 MSEK. Det blev ett starkt Q4 med en omsättningsökning från förra årets 13 MSEK till 14, 4 MSEK. Vi förbättrade vårt EBITDA från 0, 9 MSEK (2019) till 1, 3 MSEK (2020). Våra olika e-handelskoncept med primär fokus på hälsa -och intimprodukter ökade försäljningen från ca 24 MSEK 2019 till över 30 MSEK 2020. I täten för tillväxtökningen inom e-handelsområdet hittar vi webbutiken Apotek365 som vid flertalet...

iApotek Int AB: Delårsrapport tre 2020

Tredje kvartalet visade lägre försäljning jämfört med samma period föregående år. Dels så fick butiken i Stockholms innerstad erfara de negativa effekterna av Coronapandemin vilket utmynnade i en lägre försäljning. E-handeln hade också en liten dipp i försäljningen under kvartalets mitt för att återhämta sig i slutskedet av september månad. Rörelseresultatet, EBITDA, blev positivt för hela kvartalet och hamnade i linje med föregående års utfall (0, 1 msek 2020 jämfört med 0, 1 msek 2019). Projektet med uppbyggnaden av ett system för receptbelagda läkemedel online är igång. Första etappen i projektet är en uppbyggnadsfas av det system och kopplingar som...

iApotek Int AB: Komplettering Delårsrapport 2

Kompletteringen avser information om att rapporten ej varit föremål för granskning av revisor uppdaterad rapport finns bifogad För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från...

iApotek Int AB: Delårsrapport två 2020

Andra kvartalet hade en fortsatt positiv försäljningsutveckling. Försäljningen för kvartal 2 uppgick till 15 MSEK (12MSEK 2019) och blev därmed en ny toppnotering för omsättning under ett kvartal. Kvartalet präglades av ett fortsatt stort intresse för Corona relaterade produkter. Initialt så kunde både den fysiska apoteksbutiken och onlineverksamhetendra fördelar av det ökade intresset. Vi kunde i flertalet veckorapporter berätta om försäljningsökningar på upp till 400% jämfört med föregående år. Den större delen av försäljningsökningen kan relateras till onlinebutiken Apotek365. se som under hela perioden hade en försäljningsökning på ca 180% (6, 24 MSEK 2020 och 2, 24 MSEK 2019). Samtidigt...

iApotek Int AB: iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning

Publicerat: 2020-06-02 09:10:17 iApotek Int AB: iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning Stockholm 2020-06-02 Se bifogad årsredovsining för verksamhetsåret 2019. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga...

iApotek Int AB: Delårsrapport ett 2020 för iApotek Int AB

iApotek Int AB: Delårsrapport ett 2020 för iApotek Int AB Koncernens omsättning under kvartal ett 2020 uppgick till 14, 7 MSEK (9, 5 MSEK 2019). Bolagets EBITDA-resultat under kvartal ett 2020 uppgick till 0, 3 MSEK (0, 4 MSEK 2019). Fullständig rapport finns bilagt. Första kvartalet resulterade i en stark start på året. Omsättningen uppgick till ca 14, 7 MSEK (9, 5 MSEK 2019). Det var under mars månad som försäljningen accelererade kraftigt i samband med corona utbrottets tilltagande effekter. Bara under mars månad sålde koncernen för över 7 MSEK och försäljningen har fortsatt på liknande nivå även under april...

Bokslutskommuniké 2019 iApotek

Bokslutskommuniké 2019 iApotek Summering av 2019 och utblick iApotek kan för första gången presentera ett helår tillsammans med dotterbolagen Eprix och PharmArt. När dotterbolagen förvärvades 2018 blev vi en koncern som taktade runt 32 MSEK och detta har växt till en helårsomsättning 2019 på 46, 8 MSEK. Ett år som vi nu kan summera som ett händelserikt och värdeskapande år. Vi fick ett år med stark tillväxt och kan presentera ett positivt EBITDA resultat på 1, 0 MSEK. En tillväxt som vi skapat helt med hjälp av egna medel och genom att hela tiden återinvestera vårt positiva kassaflöde i utveckling....

Delårsrapport tre 2019

Delårsrapport tre Stockholm 2019-11-12 Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 12 MSEK (4, 8 MSEK) och rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0, 1 MSEK (-0, 2 MSEK). Fullständig rapport finns bilagt. Tredje kvartalet visar på fortsatt positiv försäljning- och omsättningstakt i koncernen. Omsättningen uppgick till 12 MSEK (4, 8 MSEK 2018). Kvartalet inleddes med ett försäljningsrekord i juli månad då koncernen sålde för 4, 7 MSEK. En positiv utveckling har kunnats skönjas i både Apotek365. se och PharmArts fysiska apotek. Apotek365. se ökade sin försäljning under kvartal tre med nästan 100% jämfört med samma period föregående år. PharmArts försäljning av receptfria-...


Senaste artiklarna

Delårsrapport ett 2021

iApotek Int AB: Publicering av årsredovisning

Bokslutskommuniké 2020 iApotek

iApotek Int AB: Delårsrapport tre 2020

iApotek Int AB: Komplettering Delårsrapport 2

iApotek Int AB: Delårsrapport två 2020

Kategorier