iApotek AB bedriver försäljningen genom apotek365.se samt helägda apoteksbutiken Svea Apotek. Beläget vid Stureplan i Stockholm. Apoteket har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2022 09 01
Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie

Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 och med slutdatum fram till 30 juni 2023. Enligt beslut från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 har teckningskursen för TO1 fastställts till 0:10 kr per aktie.

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (PDF)

Översiktlig instruktion till Banken depåförvaltare för utnyttjande av TO1 iApotek Int AB (docx)

Villkor för TO 1 teckningskurs (PDF)