iApotek AB bedriver försäljningen genom apotek365.se.

2024 05 29
iApotek kallelse till årsstämma 26 juni 2024

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2024 på Nybrogatan 6 i Stockholm klockan 10:00.

Se pdf för fullständig kallelse till årsstämman.

Kallelse tillårsstämma 2024-06-26 (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)

2023 04 28
Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB (publ) Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2023 på Nybrogatan 6 i Stockholm klockan 10:00.

Kallelse till årstämma (PDF)

FULLMAKTSFORMULÄR (PDF)

2023 03 31
Kvartal 4 omsättning 9,6 (9,5 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -0,1 (-1,5 MSEK). EBIT -1.3 MSEK (-8.1 MSEK)

Sammanfattning oktober - december 2022

Koncernens nettoomsättning uppgick till 9,6 MSEK (9,5) en ökning med 1,1 % och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -1,3 MSEK (-8,1). EBITDA-resultat för perioden blev -0,1 (-1,5).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -1,0 MSEK (-1,3). EBITDA-resultat blev -1,0 MSEK (-1,2).

Sammanfattning januari - december 2022

Koncernens nettoomsättning uppgick till 40,8 MSEK (41,8) en minskning med 2,4 % och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -6,1 MSEK (-11,0). EBITDA-resultatet för perioden blev -1,5 (-4,4).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och visade ett rörelseresultat (EBIT) på -3,7 MSEK (-12,0). EBITDA-resultat blev -3,7 MSEK (-2,5).

Bokslutskommunike (PDF)

2022 09 01
Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie

Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 och med slutdatum fram till 30 juni 2023. Enligt beslut från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 har teckningskursen för TO1 fastställts till 0:10 kr per aktie.

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (PDF)

Översiktlig instruktion till Banken depåförvaltare för utnyttjande av TO1 iApotek Int AB (docx)

Villkor för TO 1 teckningskurs (PDF)