iApotek AB bedriver försäljningen genom apotek365.se samt helägda apoteksbutiken Svea Apotek. Beläget vid Stureplan i Stockholm. Apoteket har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Kallelse till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 på Nybrogatan 6, i Stockholm klockan 14:00. Den extra bolagsstämman ska besluta om bemyndigande, ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2021/TO1 samt 2021/TO2 samt val av styrelsesuppleant. Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon. Vid anmälan till stämman vänligen ange om du önska delta via ett av dessa medier i stället för personlig närvaro eller via ombud.

Kallelse till extra bolagsstämma iApotek 20220815_ME.pdf
ÅR 2021 RB signerad.pdf

Årsredovisning iApotek 20220511 signerat.pdf

FULLMAKTSFORMULÄR iApotek årsstämma 15 juni 2022.pdf

Kallelse-till-arsstamma-iApotek 15 jun 2022.pdf